شکایت

سیاوش قمیشی
برچسب ها :دانلود آهنگ شکایت با صدای سیاوش قمیشی , دانلود آهنگ شکایت سیاوش قمیشی , دانلود آهنگ قدیمی سیاوش قمیشی حکایت , شکایت سیاوش قمیشی ,

ﮔـﺮ ﺣـﺎل ﺗـﻮ ﻫﻤﭽﻮن
‫ﻣﻦِ آﺷﻔﺘﻪ ﺧﺮاب اﺳﺖ
‫ﮔﺮ ﺧﻮاﻫﺶ دﻟﻬﺎی ﻣﻦ و ﺗﻮ
‫ﺑﻲ ﺣﺴﺎب اﺳﺖ
‫ای وای ﺑﻪ ﺣﺎل ﻫﺮ دوی ﻣﺎ
‫ای وای ﺑﻪ ﺣﺎل ﻫﺮ دوی ﻣﺎ

سیاوش قمیشی
14 آلبوم 152 آهنگ

پاسخ