حکایت

بچه ها

سیاوش قمیشی
برچسب ها :اهنگ سیاوش قمیشی بچه ها , بچه ها از سیاوش قمیشی , دانلود آهنگ بچه ها سیاوش قمیشی , سیاوش شمس بچه ها ,

و چه این جمله به فکر همگی افتاده
بچه ها را چه کنیم
بچه ها می رقصند
بچه ها می خوانند
این طرقیست که در خاطرشان می ماند
ای فلانی دو سه خطی بنویس
ساده تر رنگی تر در پی قافیه و وازه نباش
سوزه ی امروزیبگذر از دل سوزی
ل له ها یی همه دل سوزتر از مادرشان
بیخیال از غم فردایی و از عاقبت و اخرشان
من هنوز معتقدم میشود عشق به انها اموخت
میشود در بدر وازه بازار نبود
میتوان تقدیم کرد
و پشیزی به پشیزی نفروخت
میتوان عشق به انها اموخت

سیاوش قمیشی
سیاوش قمیشی
14 آلبوم 152 آهنگ

پاسخ