پیوستگی

سیاوش قمیشی
برچسب ها :آهنگ سیاوش قمیشی , اهنگ پیوستگی سیاوش قمیشی , دانلود آهنگ سیاوش قمیشی پیوستگی , موزیک پیوستگی سیاوش قمیشی ,

مگه می شه مگه می شه
مگه میشه ترک وطن کرد
توی غربت عمری رو سر کرد
من که می دونم
تنها میمونم
وقتی غربت تو صداته
تو که توی همیشه گی نیستی
دیگه عاشق زندگی نیستی
تو که میدونی
تنها میمونی
ای صبورو هی صبورو
بی غرورو جدا نمی شه بود
واسه زنجیر پیوستگی قانونه
ما که میدونیم
تنها میمونیم
ما که میدونیم
تنها میمونیم
مگه میشه مگه میشه
مگه میشه ترک وطن کرد
توی غربت عمری رو سر کرد
من که میدونم
تنها می مونم
وقتی غربت تو صداته
تو که توی همیشگی نیستی
دیگه عاشق زندگی نیستی
تو که می دونی
تنها میمونی
ای صبورو هی صبورو
بی غرورو جدا نمیشه بود
واسه زنجیر پیوستگی قانونه
ما که میدونیم
تنها میمونیم
ما که میدونیم
تنها میمونیم
ما که میدونیم
تنها میمونیم
ما که میدونیم
تنها میمونیم
ما که میدونیم
تنها میمونیم

سیاوش قمیشی
14 آلبوم 152 آهنگ

پاسخ