تصویر

شادمهر
برچسب ها :آهنگ تصویر از شادمهر , آهنگ تصویر از شادمهر عقیلی , اهنگ تصویر شادمهر , اهنگ تصویر شادمهر عقیلی , دانلود اهنگ تصویر شادمهر ,

با خودم بدون تو چکار کنم
میدونم چى پیش رومونه ولى
چه جورى باید ازش فرار کنم
هر چى که پشت سرت یه روز شکست
ساختنش شاید یه عمر طول بکشه
گاهى هر کارى کنى فایده اى نداره
مثل اولش نمیتونه بشه
هردفعه براى رو به رو شدن با قلبم
دنبال اونى که میشناختم ازت میگردم
رو به روى من یه تصویر هزار تیکه شده ست
که با هر بار رفتنت یه تیکه شو گم کردم
هر دفعه غریبه تر می بینمت
تو چه جوری این همه عوض شدی
با کی دارم اشتباه می گیرمت
هر چى که پشت سرت یه روز شکست
ساختنش شاید یه عمر طول بکشه
گاهى هر کارى کنى فایده اى نداره
مثل اولش نمیتونه بشه
هردفعه براى رو به رو شدن با قلبم
دنبال اونى که میشناختم ازت میگردم
رو به روى من یه تصویر هزار تیکه شده ست

شادمهر
شادمهر
7 آلبوم 57 آهنگ

پاسخ