فرصت

شادمهر
برچسب ها :آهنگ فرصت از شادمهر , آهنگ فرصت از شادمهر عقیلی , فرصت شادمهر , فرصت شادمهر عقیلی ,

ه فرصت داره میمیره همین الانشم دیره
یه لحظه است فرق باختن تا نباختن
تو میدونی چرا اینجام بازم از تو تورو میخوام
تو میشی فرق باختن با نباختن
همینه فرق باختن تا نباختن
میخوام با تو یکی باشم میخوای واسه تو کی باشم
میخوای واسه تو کی باشم
اگه تا آخرش باشی میخوام تا آخرش باشم
میخوام تا آخرش باشم
با من یا هیچکس دیگه تو قلبت چی بهت میگه
همینه فرق موندن با نموندن
نگاه کن من کمم یا تو به من باشه فقط با تو
تو میشی فرق موندن یا نموندن
همینه فرق موندن با نموندن

شادمهر
7 آلبوم 57 آهنگ

پاسخ