روح سبز

شادمهر
برچسب ها :آهنگ روح سبز شادمهر , آهنگ روح سبز شادمهر عقیلی , روح سبز شادمهر , روح سبز شادمهر عقیلی ,

تو که نیستی تا ببینی
گریه های هر شب من
بی حضور عاشق تو
چه عجیبه گریه کردن
تو که نیستی تا ببینی
دل آسمون شکسته
جاده تا صبح قیامت
من و این پاهای خسته
با عبور هر ستاره
روح سبز تو رو دیدم
زیر قطرهای بارون
صدای پاتو شنیدم
تو که نیستی تا ببینی
گریه های هر شب من
بی حضور عاشق تو
چه عجیبه گریه کردن
تو که نیستی تا ببینی
دل آسمون شکسته
جاده تا صبح قیامت
من و این پاهای خسته
با عبور هر ستاره
روح سبز تو رو دیدم
زیر قطرهای بارون
صدای پاتو شنیدم

شادمهر
7 آلبوم 57 آهنگ

پاسخ