مسافر

مسافر

شادمهر
برچسب ها :آهنگ مسافر شادمهر , آهنگ مسافر شادمهر عقیلی , مسافر شادمهر , مسافر شادمهر عقیلی ,

مسافر خسته من بار سفر رو بسته بود
تو خلوت آیینه ها به انتظار نشسته بود
می خواست که از اینجا بره اما نمیدونست کجا
دلش پر از گلایه بود ولی نمیدونست چرا
ولی نمیدونست چرا
دفتر خاطراتشو رو طاقچه جا گذاشت و رفت
عکسای یادگاریشو برای ما گذاشت و رفت برای ما گذاشت و رفت
دل که به جاده میسپرد کسی اونو صدا نکرد’
نگاه عاشقانه ای برای اون دعا نکرد
حالا دیگه غربت عشق ستاره سر نمیزنه
تو لحظه های بی کسیش پرنده پر نمیزنه
با کوله بار خستگی تو جاده های خاطره
مسافر خسته ی من یه عمره که مسافره یه عمره که مسافره
مسافر خسته من بار سفر رو بسته بود
تو خلوت آیینه ها به انتظار نشسته بود
می خواست که از اینجا بره اما نمیدونست کجا
دلش پر از گلایه بود ولی نمیدونست چرا
دفتر خاطراتشو رو طاقچه جا گذاشت و رفت
عکسای یادگاریشو برای ما گذاشت و رفت برای ما گذاشت و رفت
دل که به جاده میسپرد کسی اونو صدا نکرد
نگاه عاشقانه ای برای اون دعا نکرد
حالا دیگه غربت عشق ستاره سر نمیزنه
تو لحظه های بی کسیش پرنده پر نمیزنه
با کوله بار خستگی تو جاده های خاطره
مسافر خسته ی من یه عمره که مسافره یه عمره که مسافره

شادمهر
شادمهر
7 آلبوم 57 آهنگ

پاسخ