آرزوها

شادمهر
برچسب ها :آهنگ آرزوها از شادمهر , آهنگ آرزوها از شادمهر عقیلی , آهنگ شادمهر عقیلی آرزوها , متن آهنگ آرزوها شادمهر , متن آهنگ آرزوها شادمهر عقیلی ,

ای غم انگیزترین خوشحالی
من و عشق تو و دستی خالی
تویی اون کشمکش هرروزه
لحظه پرتپش هرروزه
من و یک جاده چشم به راه
جاده ای از شب تا خلوت ماه
آخرین حادثه جاده تویی
اتفاقی که نیفتاده تویی
کفش هایم که پر از خستگی اند
نقشی از نوعی دلبستگی اند
دست هایم که نیازآلودند
همه عمر به سویت بودند
باز هم باش و فداکاری کن
آرزوهای مرا یاری کن
باز هم باش و فداکاری کن
آرزوهای مرا یاری کن
ای غم انگیزترین خوشحالی
من و عشق تو و دستی خالی
تویی اون کشمکش هرروزه
لحظه پرتپش هرروزه
من و یک جاده چشم به راه
جاده ای از شب تا خلوت ماه
آخرین حادثه جاده تویی
اتفاقی که نیفتاده تویی
کفش هایم که پر از خستگی اند
نقشی از نوعی دلبستگی اند
دست هایم که نیازآلودند
همه عمر به سویت بودند
باز هم باش و فداکاری کن
آرزوهای مرا یاری کن
باز هم باش و فداکاری کن
آرزوهای مرا یاری کن

شادمهر
7 آلبوم 57 آهنگ

پاسخ