من و تو

شادمهر
برچسب ها :آهنگ من و تو شادمهر , آهنگ من و تو شادمهر عقیلی , دانلود آهنگ من و تو شادمهر , دانلود آهنگ من و تو شادمهر عقیلی ,

بعضیا شیشه این بعضیا سنگند مثله تو
بعضیا زلالن و بعضی دو رنگند مثل تو
بعضیا شیشه این بعضی ها سنگن مثل تو
بعضیا زلالن و بعضی دو رنگن مثل تو
من و تو منو تو هم سفره یه جاده بودیم یادته
هر دومون خسته ولی پیاده بودیم یادته
وقتی بارون میومد یه گوشه چادر می زدیم
دلمون خوش که رسیدن به صبح و بلدیم
بعضیا شیشه ای ان بعضی ها سنگن مثل تو
بعضی ها زلالن و بعضی دو رنگن مثل تو
ولی از میونه راه تنها گذاشتی دلمو
دل سپردی به سیاهی جا گذاشتی دلم و
من ساده فکر می کردم تو همیشه با منی
کاش از اول می دونستم که تو فکر رفتنی
من ساده فکر میکردم تو همیشه با منی
کاش از اول میدونستم که توو فکر رفتنی
بعضیا شیشه ای ان بعضی ها سنگن مثل تو
بعضیا زلالن و بعضی دورنگن مثل تو
بعضیا شیشه ای ان بعضی ها سنگن مثل تو
بعضیا زلالن و بعضی دورنگن مثل تو
من و تو منو تو هم سفر یه جاده بودیم یادته
هر دومون خسته ولی پیاده بودیم یادته
وقتی بارون میومد یه گوشه چادر میزدیم
دلمون خوش که رسیدن به صبح و بلدیم
بعضیا شیشه ای ان بعضی ها سنگن مثل تو
بعضیا زلالن و بعضی دورنگن مثل تو
ولی از میونه راه تنها گذاشتی دلمو
دلسپردی به سیاهی جا گذاشتی دلم و
منه ساده فکر میکردم تو همیشه با منی
کاش از اول می دونستم که تو فکره رفتنی
من ساده فکر میکردم تو همیشه با منی
کاش از اول میدونستم که تو فکره رفتنی
بعضیا شیشه ای ان بعضی ها سنگند مثل تو
بعضیا زلالن و بعضی دورنگند مثل تو

شادمهر
7 آلبوم 57 آهنگ

پاسخ