آدم فروش

دوست دارم

شادمهر
برچسب ها :آهنگ دوست دارم شادمهر , آهنگ دوست دارم شادمهر عقیلی , اهنگ پشت سرت بد نمیگم شادمهر , متن آهنگ دوست دارم از شادمهر , متن آهنگ دوست دارم از شادمهر عقیلی ,

بعد یه عمر هم نفسی مثل غریبه ها میری
دعام همیشه پشتته تو کنج غربت نمیری
آبرو دارت هم شدم تو این همه حرف و سخن
ببین چقدر دوستت دارم گریه داره احوال من
پشت سرت بد نمیگم رو به رقیبم نمیدم
هر چی میخوای سیام بکن پروتر از تو ندیدم
چقدر بگم درست میشه لجبازیم حدی داره
آخر کل کل هم باشه تو روی تو کم میاره
بعد یه عمر هم نفسی مثل غریبه ها میری
دعام همیشه پشتته تو کنج غربت نمیری
آبرو دارت هم شدم تو این همه حرف و سخن
ببین چقدر دوستت دارم گریه داره احوال من
پشت سرت بد نمیگم رو به رقیبم نمیدم
هر چی میخوای سیام بکن پروتر از تو ندیدم
چقدر بگم درست میشه لجبازیم حدی داره
آخر کل کل هم باشه تو روی تو کم میاره

شادمهر
شادمهر
7 آلبوم 57 آهنگ

پاسخ