مرحم جان

مرحم جان

محسن ابراهیم زاده
برچسب ها :آهنگ مرحم جان محسن ابراهیم زاده , دانلود آهنگ مرحم جان محسن ابراهیم زاده , محسن ابراهیم زاده , محسن ابراهیم زاده مرحم جان , مرحم جان محسن ابراهیم زاده ,

مرحم جان من تویی جان جوان من تویی ورد زبان من تویی دین عیان تو منم
مهره ی مار من تویی چشم خمار من تویی ایل و تبار من تویی جان جوان تو منم
جان جوان تو منم
به دستم به دستم کار دادی دستم که مستم که مستم تو که باشی هستم
به دستم به دستم کار دادی دستم که مستم که مستم تو که باشی هستم
زلف کمند من تویی وان دلپسند من تویی بند بند من تویی وان دلپسند تو منم
مهره ی مار من تویی چشم خمار من تویی ایل و تبار من تویی جان جوان تو منم
جان جوان تو منم
به دستم به دستم کار دادی دستم که مستم که مستم تو که باشی هستم
به دستم به دستم کار دادی دستم که مستم که مستم تو که باشی هستم

پاسخ