کارو به اینجا رسوندی

محمدرضا گلزار
برچسب ها :آهنگ کارو به اینجا رسوندی , آهنگ کارو به اینجا رسوندی محمدرضا گلزار , محمدرضا گلزار ,

وقتی میگن تو رو دیدن دوباره بهم میریزم چرا عادتم نمیشه نبینم تو رو عزیزم
دیگه یادگاریاتو نمیذارم تو اتاقم ولی وقتی از تو میگم فکر تو میاد سراغم
کارو به اینجا رسوندی خاطرات زندگیمه باورم نمیشه رفتی اینم از رو سادگیمه
کارو به اینجا رسوندی چطور عشقم دلت اومد میدونم واست مهم نیست برو با خیال راحت
خستم از دنیای بی تو از لبایی که میخندن آدمایی که میانو دوست دارن که دل ببندن
خستم از هر کی که شالش بوی عطر تو رو داره خستم از این کوچه هایی که تو رو یادم میاره
کارو به اینجا رسوندی خاطرات زندگیمه باورم نمیشه رفتی اینم از رو سادگیمه
کارو به اینجا رسوندی چطور عشقم دلت اومد میدونم واست مهم نیست برو با خیال راحت
خستم از دنیای بی تو از لبایی که میخندن

پاسخ