صبحی دیگر

محمد علیزاده
برچسب ها :آهنگ صبحی دیگر , آهنگ صبحی دیگر محمد علیزاده , محمد علیزاده ,

هوا خوبه توام خوبی من بهتر شدم انگار
یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار
به روت وا میشه چشمایی که با یاد تو میبستم
چه احساسی از این بهتر تو خوابم عاشقت هستم
تو میچرخی به دور من کنارت شعله ور میشم
تو تکراری نمیشی من بهت وابسته تر میشم
تو‌ میچرخی به دور من کنارت شعله ور میشم
تو تکراری نمیشی من بهت وابسته تر میشم
تبت هر صبح با من بود تب گل های داوودی
تبی که تازه میفهمم تو تنها باعثش بودی
تو خورشید و قسم دادی فقط با عشق روشن شه
یه کاری با زمین کردی که اینجا جای موندن شه
جای موندن شه جای موندن شه جای موندن شه
تو میچرخی به دور من کنارت شعله ور میشم
تو تکراری نمیشی من بهت وابسته تر میشم
تو‌ میچرخی به دور من کنارت شعله ور میشم
تو تکراری نمیشی من بهت وابسته تر میشم

محمد علیزاده
4 آلبوم 72 آهنگ

پاسخ