همخونه

سنگ صبور

محمد علیزاده
برچسب ها :آهنگ سنگ صبور محمد علیزاذه , دانلود اهنگ سنگ صبور محمد علیزاده , سنگ صبور محمد علیزاده , محمد علیزاده سنگ صبور ,

سنگ صبور من سنگ صبور من دیگه
به حرفت اعتباری نیست اگر چه میگذره خزون
اما دیگه بهاری نیست سنگ صبور من دیگه
عشقتو باور ندارم خیلی برام سخته ولی
رو عهدمون پا میذارم اشکی رو گونمه ولی
گمون نکن پشیمونم گریه من حقیقته
وقتی پیشت یه مهمونم میرم تا عادت نکنم
بیشتر از این به ناز تو آخه صفایی نداره
دستای بی نیاز تو سنگ صبور من ببین
اون منم اون که دل سپرد سر نماز عشق تو
روحشو تا خدا میبرد گرچه اجابتی نشد
اما هنوز خدایی هست بدرقه کن منو که باز زیر لبم دعایی هست
اشکی رو گونمه ولی اما هنوز خدایی هست
سنگ صبور من دیگه به حرفت اعتباری نیست
اگر چه میگذره خزون اما دیگه بهاری نیست
خیلی برام سخته ولی رو عهدمون پا میذارم

محمد علیزاده
محمد علیزاده
4 آلبوم 72 آهنگ

پاسخ