حلالم کن

محمد علیزاده
برچسب ها :آهنگ حلالم کن , آهنگ حلالم کن محمد علیزاده , محمد علیزاده ,

شب هنوز نرفته اما تو چرا بیداری
نکنه این همه دردو تو میخای برداری
تو ک گفتی همه شب من توی خوابت هستم
کاشکی امشب خود من چشم تورو میبستم
من ب دستای خودم خیره شدم معجزه کرد
معنیه معجزه شو زود ب قلبم برگرد
جاده تحویل بهاره حالموزیبا کن
روی دنیای منو ب روی عشقت وا کن
کاشکی امشب مث ماهی توی تنگت بودم
مث سالهای گذشته مات و گنگت بودم
کاشکی امشب مث عشقهای تو کوتاه میشد
اون ک باید برسه این دفعه پیدا میشد
من ب دستای خودم خیره شدم معجزه کرد
معنیه معجزه شو زود ب قلبم برگرد
جاده تحویل بهاره حالمو زیبا کن
روی دنیای منو ب روی عشقت وا کن
من ب دستای خودم خیره شدم معجزه کرد
معنیه معجزه شو زود ب قلبم برگرد
جاده تحویل بهاره حالمو زیبا کن
روی دنیای منو ب روی عشقت وا کن

محمد علیزاده
4 آلبوم 72 آهنگ

پاسخ