تصمیمتو بگیر

محمد علیزاده
برچسب ها :آلبوم گفتم نرو , آلبوم گفتم نرو محمد علیزاده , آهنگ تصمیمتو بگیر , آهنگ تصمیمتو بگیر محمد علیزاده , محمد علیزاده ,

تصمیمتو بگیر من عاشقت شدم تصمیم تو چیه
تو سرتری ولی عاشق اگر بشی بازی مساویه
تصمیمتو بگیر تا آخر مسیر همراه من بمون
از هیچی نترس من پای عشقمون هستم تا پای جون
روی من حساب کن منو انتخاب کن
غیر من رابطه هاتو با همه خراب کن
با همه بهم بزن دستتو بده به من
من حریصم واسه بیشتر به تو نزدیک شدن
دلم پر از غمه تو اینو از چشام احساس میکنی
تو با همین چشات این موقعیتو حساس میکنی
روی من حساب کن منو انتخاب کن
غیر من رابطه هاتو با همه خراب کن
با همه بهم بزن دستتو بده به من
من حریصم واسه بیشتر به تو نزدیک شدن

محمد علیزاده
4 آلبوم 72 آهنگ

پاسخ