خدانگهدار

محمد علیزاده
برچسب ها :آلبوم گفتم نرو , آلبوم گفتم نرو محمد علیزاده , آهنگ خدانگهدار , آهنگ خدانگهدار محمد علیزاده , محمد علیزاده ,

دارم بهت میگم دوست دارم برای آخرین بار خدانگهدار خدانگهدار
تو کار تازه ای نکردی این نقابو دیگه بردار مثل همیشه شبیه هر بار
تو باورت نشد من هرچی گفتم هرچی غصه خوردم نفهمیدی من برات میمردم
کجای زندگیم کنار تو شبیه زندگی بود دلم باهات بود دلت با کی بود
حس من ادامه داره حالمون بده دوباره وقتی گفتن تا ته خط ته نداره
تو منو یادت نمیره نi که نخوای نه نمیشه رفتی اینکارارو کردی خب که چی شه
نوازشم کن این دقیقه های آخری که هستم برو عزیزم چشامو بستم
از این به بعد باید جدا جدا بمونیم هر دوتامون من اینجا تنهام تو تنها با اون
حسرت داره دنیا من که از دار دنیا فقط تورو دارم تو هم داری میری تنهایی
من اینجا تو اونجا اینه معنی تنها دیدی چجوری شد گذشت چه شبا و روزایی
حس من ادامه داره حالمون بده دوباره وقتی گفتن تا ته خط ته نداره
تو منو یادت نمیره نi که نخوای نه نمیشه رفتی اینکارارو کردی خب که چی شه

محمد علیزاده
محمد علیزاده
4 آلبوم 72 آهنگ

پاسخ