دچارم کن به اشک عاشقانه

محمد علیزاده
برچسب ها :آهنگ دچارم کن به اشک عاشقانه , آهنگ دچارم کن به اشک عاشقانه محمد علیزاده , محمد علیزاده ,

تو اینجایی درست نزدیک شونه م

تو هر کاری کنی تر میشه گونه م

شکستم بس که دلها رو شکستم
بریدم بس که با غیر تو بستم
تو دوسم داری و اهلی نمیشم
یه عمره عاشق لیلی نمیشم
دچارم کن به اشک عاشقونه
بگیر دستامو برگردون به خونه
مثل من پر از اشتباه مضطرب زیر نور ماه
هیچ کسو اینجوری نخواه
عاشقم توی نیمه راه
گم نکن منو تو گناه
دوره کن منو قد آه

محمد علیزاده
4 آلبوم 72 آهنگ

پاسخ