آبی

فقط تویی

گرشا رضایی
برچسب ها :آلبوم آبی , آلبوم آبی گرشا رضایی , آهنگ فقط تویی , آهنگ فقط تویی گرشا رضایی , گرشا رضایی ,

مثله تو توی زندگیم هیچکی نیست و نبود
عادت کردم به بودنت اما رفتی چه زود
با رفتنت تموم دنیامو آتیش زدی
توکه میخواستی زود بری پس چرا اومدی
دارو ندار من تو این دنیا فقط تویی
اینکه میخوام قد جونم تنها فقط رویی
امیدم من برای فردا فقط تویی
دارو ندار من تو این دنیا فقط تویی
اینکه میخوام قد جونم تنها فقط رویی
امیدم من برای فردا فقط تویی
تنهایی خیلی درده
بی تو دنیام چه سرده
قلبم باور نکرده
فالمو
دنیای من ویروونه جهنم این خونه
بجز تو کی میدونه
حالمو
دارو ندار من تو این دنیا فقط
اینکه میخوام قد جونم تنها فقط
امیدم من برای فردا فقط
دارو ندار من تو این دنیا فقط تویی
اینکه میخوام قد جونم تنها فقط رویی
امیدم من برای فردا فقط تویی

گرشا رضایی
گرشا رضایی
2 آلبوم 16 آهنگ

پاسخ