آلبوم انرژی مثبت فرزاد فرخ

حس بیخیالی

فرزاد فرخ
برچسب ها :آلبوم انرژی مثبت , آلبوم انرژی مثبت فرزاد فرخ , آهنگ حس بیخیالی فرزاد فرخ , حس بیخیالی فرزاد فرخ , دانلود آهنگ حس بیخیالی فرزاد فرخ , فرزاد فرخ , فرزاد فرخ حس بیخیالی ,

از اتاقم به قلب عکست خیره میشم که باز صبح شد گیج گیجم نیستی پیشم
یه دوش آب سرد یه قهوه نیمه تلخ به فکر اینکه چی بپوشم
لباس زردمو اون کت چرممو آخه تو بگو من چی بپوشم
موزیک روشن هوا عالی یه حس بی خیالی یه تصویر از این عشق خیالی
موزیک روشن هوا عالی یه حس بی خیالی یه تصویر از این عشق خیالی
فراموش کن حرف من وگوش کن بخند بیا مغزتو خاموش کن
به من فکر کن پیچ دلو سفت کن قلبمو ببر نوازش کن تو نازش کن
تو نازش کن تو نازش کن
موزیک روشن هوا عالی یه حس بی خیالی یه تصویر از این عشق خیالی
موزیک روشن هوا عالی یه حس بی خیالی یه تصویر از این عشق خیالی

فرزاد فرخ
فرزاد فرخ
1 آلبوم 35 آهنگ

پاسخ