قطار

احسان دریادل
برچسب ها :آهنگ قطار , آهنگ قطار احسان دریادل , احسان دریادل ,

کشید کشید کشید کشید همش
کشیده بحث به آسمون
همه دو رنگن وقتی که
یکی یه رنگ بینمون
کشید کشید کشید سیگار همش
هرکی که دیده تهشو
من ته این راه و دیدم
نخواه که نفهممشو
وقتی که بودم تک و تنها
منو بخندون من و بردار
ببر رو ابرا روی دریا
همین الان بم نگو فردا
ولی میدونم نمیمونی
نداره معنی مهربونی
تو منو میزنی به وقتش
اگه قلقمو بدونی
میرم با یه قطار و دیدم
خواب و خیال و میرم با یه قطارو
سیرم و از این اشتبامو
میرم با یه قطار و دیدم
خواب و خیال و میرم با یه قطارو
میرم به اونور سال و
میرقصم به سار خودم
حال میکنم فقط با حال خودم
بزار همه دفترامو پاره کنم
مینویسم واسه خودم
یکاری کردن بُریدم
همه راه رفتن ولی من دوییدم
به همون آدما که منو دیدن
بگید که من رسیدم
نمیبینمت نمیبینی منو
دلم تنگ رفتنه شده وقت رفتنو
میرم با یه قطار و دیدم
خواب و خیال و میرم با یه قطارو
سیرم و از این اشتبامو
میرم با یه قطار و دیدم
خواب و خیال و میرم با یه قطارو
میرم به اونور سال و

ehsan-daryadel-1
احسان دریادل
1 آلبوم 17 آهنگ

پاسخ