اون تو نیستی

فرزاد فرزین
برچسب ها :آلبوم شانس , اون تو نیستی , فرزاد فرزین ,

اون که داره بی تفاوت می گذره رد میشه از من
اون که داره بی بهونه دور میشه همیشه از من
اون که تو خواب و خیالش من و دیگه راه نمی ده
اون که می گه از تموم خاطراتش دل بریده
اون تو نیستی اون تو نیستی
اون تو نیستی نه نمیشه باورم
اون تو نیستی نزار از خواب بپرم
اون تو نیستی اون که دوستم نداره
اون که داره من و تنها می زاره
اینا رو تو خواب می بینم شب تنهایی بلنده
اون که اشکام و می بینه ولی چشماش و می بنده
اون که هیچ کسی نداره به من و این همه در غم
اون که می گه تا قیامت پیش تو بر نمی گردم

فرزاد فرزین
7 آلبوم 98 آهنگ

پاسخ