دنبالت بگردم

فرزاد فرزین
برچسب ها :آلبوم شانزلیزه , دنبالت بگردم , فرزاد فرزین ,

بیا از این به بعد با من مثل همیشه تاکن
یه کم اخماتو واکن منو اسمت صدا کن
بیا ببین چجوری قلبمو آماده کردم
گم بشی توی نگاهم بیام دنبالت بگردم
کجا دنبالت بگردم دلم میخات که عاشقم شی کم کم
تو رو ببینمو دیوونه تر شم
کجا دنبالت بگردم من عاشقت شدم همینه حرفم
می بینم تو رو تند تند میزنه قلبم
کجا دنبالت بگردم دلم میخات که عاشقم شی کم کم
تو رو ببینمو دیوونه تر شم
کجا دنبالت بگردم من عاشقت شدم همینه حرفم
می بینم تو رو تند تند میزنه قلبم
کجا دنبالت بگردم دنبالت بگردم
چجوری ببینمت بند میاد همش زبونم
من هنوز همونم همون که عاشقت می مونم
یه روز میاد که خنده هات برام بلند میشه
چه شبای که این روزا برام تداعی میشه
می بینمت دست و پامو گم میکنم انگار
فقط یه بار مال من شو بی خواهش و اصرار
بیا بزار این روزا بشه خاطره واسم
کنار تو من هر ثانیه خاطره سازم
کجا دنبالت بگردم دلم میخات که عاشقم شی کم کم
تو رو ببینمو دیوونه تر شم
کجا دنبالت بگردم من عاشقت شدم همینه حرفم
می بینم تو رو تند تند میزنه قلبم
کجا دنبالت بگردم دلم میخات که عاشقم شی کم کم
تو رو ببینمو دیوونه تر شم
کجا دنبالت بگردم من عاشقت شدم همینه حرفم
می بینم تو رو تند تند میزنه قلبم

فرزاد فرزین
7 آلبوم 98 آهنگ

پاسخ